O serwisie Oshana.Org

Oshana.Org jest pierwszym serwisem internetowym stworzonym przez duchowego nauczyciela Dave'a Oshanę (drugi znajduje się pod adresem Enlightenment-Now.Com). Celem Oshana.Org jest dystrybucja Nauk Oshany i przygotowanie przyszłych uczniów do spotkania z nim w procesie Transmisji Oświecenia. W przyszłości, Nauka Oświecenia Oshany będzie dostępna na trzech stronach, z których każda zawierać będzie unikalną treść.

O Duchowym Nauczycielu Dave' Oshanie

Dave Oshana otwarcie dzieli się swoim efektywnym podejściem do rozwoju duchowego, stanowiącym rezultat jego własnej przemiany poprzez Transmisje Oświecenia, która miała miejsce 19 czerwca roku 2000.

Od tego czasu Oshana przekazywał swoje nauki w wielu krajach tysiącom poszukiwaczy duchowej prawdy, poprzez spotkania na żywo, korespondencję emailową oraz publikowane przez niego artykuły. Dave Oshana regularnie organizuje spotkania jednodniowe ('Intensywne Oświecenie') oraz dłuższe, wyjazdowe warsztaty dla najbardziej zaangażowanych uczniów (trwające 3, 6, 10 i 11 dni).

W roku 2001, przekazywana ustnie nauka Oshany o Oświeceniu została wydana na płycie CD pod tytułem Świadomość. Pierwszy DVD z Metodą Pracy nad Energią Oshany ukaże się w roku 2006.

O Procesie Nauki Oświecenia Oshany

Proces Nauki Oświecenia Oshany łączy w sobie następujące elementy: