Info o
Spiritual-Teacher.org

Enlightenment-Now.Com je jedna ze tří webovských stránek Dave Oshany, přinášející prastarou, po věky váženou Enlightenment Teaching Transmission ( Transmisi Osvícení a Učení ), v moderní, přístupné formě miliónům duchovních hledačů po celém světě.

Enlightenment-Now.Com se zaměřuje na poskytování informací ze současnosti duchovního učitele Dave Oshany mezinárodní dění, včetně všech informací potřebných k tomu, aby bylo tvé duchovní trénování s Oshanou zdařilé, například cestování, přípravy, výběrové procedury a způsobilostní kritéria. Také zde najdeš zprávy od účastníků, svědectví a recenze od stejných partnerů.

Další dvě webovské stránky Dave Oshany jsou oshana.org a enlightenment-now.com.

Info o
Duchovním učiteli Dave Oshanovi

Dave Oshana začal sdílet jeho jedinečně účinný přístup ke Spiritualitě poté, co byl nenávratně transformován skrz Enlightenment Transmission ( Transmisi Osvícení ) 19. června 2000.

Od té doby učil Oshana mezinárodně, zdarma, tisíce hledačů pravdy prostřednictvím publikovaných článků, emailové korespondence a učení živě ( včetně 600 účastníkú během jediného setkání ).

Oshana pravidelně pořádá 1-denní duchovní intenzivy a delší domovské retreaty, pohybující se v rozmezí od 3 do 11 dnů.

V roce 2001 se Oshanovo naživo mluvené učení objevilo výhradně na hudebním CD Consciousness ( Vědomí ), které bylo inspirováno jeho vědomí-pozvedávající prací. První Oshana Energy-Work Method DVD ( DVD s Oshanovou-Metodou-Práce-s-Energií ) má být zveřejněno v roce 2006.

Info o
Duchovní Enlightenment Transmission

Mimořádné přínosy z Duchovní Enlightenment Transmission ( Transmise Osvícení ) musí být prožity, aby byly dokonce jen zčásti pochopeny. Duchovní Enlightenment Transmission je duchovní katalyzátor, který urychluje hledače k sebe-realizaci, osvobození, probuzení a Osvícení ( Enlightenment ). Jako taková může být považována za nejvyšší manifestaci energie životní síly ve Stvoření.

Info o
Oshanovém učebním procesu Osvícení

Oshanův učební proces Osvícení spojuje několik podstatných složek:

 


Stránky vztahující se k Spiritual-Teacher

Vztahující se stránky ve finštině

Vztahující se stránky ve španělštině

Německé stránky